El Matareyya

El Matareyya
Mataraya
Ain Shams area - Matareya area - Desert Research Center - Maryam Tree - Matareya Museum - Old Naam Square - Matareya Museum - Obelisk - Trolley Street